finetox 100

finetox 100

finetox 100 unit Tên sản phẩm: FineTox 100 unit Đơn vị sản xuất: Deajong Meditech Thành phần chính: Clostridium Botulinum Toxin Type A Chất hóa học: Natri Clorua , Albumin Hiệu năng: 1) Nếp nhăn vùng mắt: Cải thiện tạm thời nếp nhăn vùng mắt từ m ...

liztox 200

Liztox 200

liztox 200 unit Tên sản phẩm: LIZTOX 200 unitTên tiếng Anh: LIZTOX 200 unitĐơn vị sản xuất: Humedix HounsThành phần chính: Clostridium Botulinum Toxin Type A - 200UnitChất hóa học: Natri Clorua, AlbuminHiệu năng:1) Nếp nhăn vùng mắt: Cải thiện tạm t ...

rentox 200

ReNTOX 200 unit

Tên sản phẩm: ReNTOX 200 unitĐơn vị sản xuất: PharmaResearch BioThành phần chính: Clostridium Botulinum Toxin Type AChất hóa học: Natri Clorua , AlbuminHiệu năng:1) Nếp nhăn vùng mắt: Cải thiện tạm thời nếp nhăn vùng mắt từ mức độ trung bình đến ngh ...

rentox 100

ReNTOX 100 unit

rentox 100 unit Tên sản phẩm: ReNTOX 100 unitĐơn vị sản xuất: PharmaResearch BioThành phần chính: Clostridium Botulinum Toxin Type AChất hóa học: Natri Clorua , AlbuminHiệu năng:1) Nếp nhăn vùng mắt: Cải thiện tạm thời nếp nhăn vùng mắt từ mức độ tr ...

nabota 200

NABOTA 200unit

nabota 200 unit Tên sản phầm: NABOTA 100unit Tên tiếng Anh : NABOTA 100unit Đơn vị sản xuất : Dược phẩm Daewong Thành phần chính : Botulinum toxin type A Hiệu năng: Cải thiện các nếp nhăn từ mức trung bình đến nghiêm trọng ở các vùng quanh mắt và ho ...

inibo 100

INIBO 100 unit

INIBO 100 unit Đơn vị sản xuất: INIBIO Thành phần chính: Clostridium Botulinum Toxin Type A  Chất hóa học: Natri Clorua , Albumin  Hiệu năng:  1) Nếp nhăn vùng mắt: Cải thiện tạm thời nếp nhăn vùng mắt từ mức độ trung bình đến ngh ...

tutox 100

Hutox 100 unit

Hutox 100 unit Đơn vị sản xuất: Huons Thành phần chính: Clostridium Botulinum Toxin Type A  Chất hóa học: Natri Clorua , Albumin  Hiệu năng:  1) Nếp nhăn vùng mắt: Cải thiện tạm thời nếp nhăn vùng mắt từ mức độ trung bình đến nghi ...

botulax 100

Botulax 100 unit

Botulax 100 unit Đơn vị sản xuất: Hugel Thành phần chính: Clostridium Botulinum Toxin Type A  Chất hóa học: Natri Clorua , Albumin  Chủng tế bào chính: Clostridium Botulinum CBFC26 Hiệu năng:  1. Cải thiện nếp nhăn mí mắt ở người ...

innotox 50

Innotox 50 unit

INNOTOX 50 unit Đơn vị sản xuất: Medytox Thành phần chính: Clostridium Botulinum Toxin Type A 40Unit L- Lượng vừa đủ Methionin Chất hóa học: Natri Clorua 0.9mg , lượng vừa đủ Polysorbate 20 Hiệu năng:  Cải thiện tạm thời nếp nhăn vùng mắt t ...

wondertox 100

Wondertox 100 unit

Wondertox 100 unit Đơn vị sản xuất: Chongkundang Thành phần chính: Clostridium Botulinum Toxin Type A  Chất hóa học: Natri Clorua , Albumin  Hiệu năng:  1) Nếp nhăn vùng mắt: Cải thiện tạm thời nếp nhăn vùng mắt từ mức độ trung bì ...